ข่าว - ประกาศด่วน
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
รายงานการปฏิบัติงาน Work From Home ช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจากเรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรี
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจากเรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๑)
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
ขอเชิญศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 80ปี รร.บ้านบางจาก
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 63
การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 63 รร.บ้านบางจาก
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63
รายงานการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (Work from Home)
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 63
รายงานการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 63
แผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศ
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันไวรัสโควิด-19
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย,ระดับขั้นพื้นฐาน 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางจาก ที่ 2-2562 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 62
การจัดตั้งกลุ่มไลน์ (โรงเรียนสุจริต บจ.) สำหรับการส่งงาน หรือติดตามข่าวสาร
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 62
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62