แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document O39 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนบ้านบางจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB