ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ 1
https://forms.gle/m5pQ26m5e2wDVSyj9