สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document O23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB