ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านบางจาก โดยนายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญในความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,21:33   อ่าน 18 ครั้ง