ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “วันชื่นชมยินดี” หรือปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านบางจาก ได้จัดกิจกรรม “วันชื่นชมยินดี” หรือปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรด้านคุณธรรมแก่นักเรียน

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,21:08   อ่าน 49 ครั้ง