ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer (ฝาสีส้ม) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านบางจาก ได้พานักเรียนไปรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer
(ฝาสีส้ม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดครุใน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,21:51   อ่าน 54 ครั้ง